Januari 2015 bildades Samordningsförbundet Östra Skaraborg efter en sammanslagning av förbunden SkövdeHjoTiBorg och Falköping Tidaholm. Förbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän. Samordningsförbundet styr självständigt över sin budget som fördelas dit behoven finns. Förbundschefen är direkt underställd styrelsen och verkställer styrelsens beslut. I beredningsgruppen ingår personer med kompetens från och kunskap om de ingående myndigheterna.