Rehab och stödresurser
Syftet med detta material är att få en bild över vilka aktivitet/resurser som finns i
Skövde inom områdena vardag, hälsa och arbete för personal som arbetar inom
Hälso-och sjukvård, kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
 

Skövde

Tibro

Hjo

Falköping                      

Tidaholm