Vi skapar möjligheter!
Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade och tillåtande!

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:
-Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
-Finansiera/arrangera myndighetsgemensamma utbildningar
-Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden