Samverkansprojekt Tidaholm

Metod

Genom att snabbt agera från sjukskrivande instans och andra aktörer kan man ge den sjukskrivna individen rätt insats.
I uppdraget skall man arbeta förebyggande och pröva ett arbetssätt som hittar de individer som riskerar sjukskrivning och genom att agera ge rätt hjälp från rätt instans i tid.

Målsättning

I Tidaholm skall antalet sjukpenningdagar minska och närma sig snittet i Skaraborg för att därefter fortsätta med ytterligare förbättringar och finna ett arbetssätt som är socioekonomiskt lönsamt.

Kontaktpersoner

Susanne Olsson
Processledare rehabgarantin
Telefon: 076-88 66 446.