Integritetspolicy

 INTEGRITETSPOLICY
 
1. INLEDNING
Samordningsförbundet Östra Skaraborg, är måna om att hantera integritetsfrågor korrekt. Vi vill med denna information berätta hur vi hanterar personuppgifter och hur vi följer de legala kraven på hanteringen av information.
Den nya dataskyddslagen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagen har högt ställda krav på att alla organisationer som behandlar personuppgifter har tydliga syften för detta. Likaså en struktur och ett arbetssätt som möjliggör att rättigheterna för de vars personuppgifter Samordningsförbundet behandlar tillvaratas.
 
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs ambition är inte bara att följa den nya lagen, utan att även föregå med gott exempel i vårt interna arbete.
 
 
2.  PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Samordningsförbundets styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Om du vill ha kontakt med oss så kan du kontakta förbundschef vars kontaktuppgifter du hittar på vår hemsida, www.ostraskaraborg.se
 
3. PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det rör t.ex. personnummer, personnamn, adress, personliga email-adresser. GDPR inbegriper alla former av behandling av uppgifterna såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
 
4. DINA RÄTTIGHETER
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta Samordningsförbundets förbundschef.
 
Rätten att invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring; Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 
Rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar; Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett registerutdrag över vilka uppgifter som behandlas. Du kan begära registerutdrag av dina personuppgifter (Kostnadsfritt 1 gång/år).
 
Rätten att begära rättelse; Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 
Rätten att motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål; Du kan avregistrera dig från fortsatta utskick som rör direktmarknadsföring (inbjudningar till event, nyhetsbrev etc.) genom att anmäla detta till oss. T.ex. genom att maila till kommunikationsansvarig eller genom att avregistrera dig vid utskick av nyhetsbrev och eventinbjudningar.