Medkänslans pris med Per Isdal


Evenemanget är nu fullbokat, vi är glada för det stora intresset! 

Maila Jennie Malm Georgson om du vill ställa dig på vår återbudslista.

Att dagligen möta personer med problem, smärta, ångest och lidande påverkar alla oss som i våra yrken ska hjälpa dessa personer. Våra yrken går in under huden på oss, och utsattheten hos oss själva är stor, sjukfrånvaron hög och många får det sämre i det egna privatlivet.

Det har länge varit tabu att prata om ”hjälparyrken” som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt för att kunna förebygga och bearbeta de belastningar som dessa yrken innebär.

Med dessa rader beskriver Per Isdal sin senaste bok ”Medkänslans pris”, vilken är utgångspunkten för denna utbildningsdag. Per Isdal förändrades själv av det yrke han älskar. Han resonerar kring vad arbetet gör med oss och vad vi kan göra åt det och presenterar konkreta förebyggande strategier.

Per kommer redogöra för sekundärtraumatisering, empatitrötthet och utbrändhet samt hur dessa begrepp kan öka vår förståelse för symtom och förändringar hos oss i ”hjälparyrken”.

Per Isdal är psykologspecialist/psykoterapeut, utbildare & författare. Han var med och grundade organisationen Alernativ til vold (ATV) i Norge 1987. I över 30 år har han arbetat med män som utövat våld.

Två av hans böcker har getts ut på svenska, Meningen med våld och Medkänslans pris. 2011 erhöll han stora psykologpriset av norska psykologföreningen för hans långa arbete mot våld. 2017 blev Per utnämnd till riddare av St. Olavs Orden av den norska kungen.

Medkänslans pris med Per Isdal
Arrangör: Samordningsförbunden i Skaraborg i samverkan med Utväg Skaraborg
Tid: 2019-09-27 08:30 – 15:00
Plats: Stadsteatern , Skövde
Eventet stängt för nya bokningar