Målgrupp och metod

Målsättning

Kontaktpersoner

Unga vuxna 19 - 29 år, boende i Falköping med funktionsnedsättning och som uppbär aktivitetsersättning.

Försäkringskassan identifierar tänkbara deltagare och bokar möte tillsammans med samordnare från kommunen. Utifrån en kartläggning slussas individen vidare till de olika verksamheter inom kommunen som individen bedöms behöva för att stärka ungdomen att bli mer redo för insatser inom Ung Arena eller för det förstärkta samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Insatser kan vara tex boendestöd, personligt ombud, kontaktperson, God man eller sysselsättning via AME

Projektet pågår under tiden 2017-04-01-2017-12-31.

Ökat deltagande i Ung Arena gällande individer som är mellan 19-24 år och som uppbär aktivitetsersättning.

Ökad arbetsförmåga hos ungdomar med aktivitetsersättning

Få ett effektivt flöde myndigheter emellan för att undvika att ungdomar hamnar mellan stolarna.

Överföra detta arbetssätt till övriga kommuner inom Skaraborg.

Agneta Zetterlund 0515-88 70 95
agneta.zetterlund@falkoping.se
Christina Karlsson 010-119 27 76
christina.karlsson1@forsakringskassan.se