Våld i  nära relation

loading...

BAKGRUND
Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem och upphov till olika psykiska besvär och annan problematik vilka tillsammans eller var för kan leda till ohälsa, arbetslöshet, utanförskap och personligt lidande. Våld i nära relation har varit ett fokusområde för samordningsförbunden i Skaraborg sedan 2015. Myndighetspersonal har utbildats i ämnet, lokala metodstöd har tagits fram, vid uppföljning har man kunnat påvisa att frågor om våld ställs oftare till brukare, patienter och klienter. Men det upplevs fortsatt som en svår fråga och att man som handläggare upplever osäkerhet i hur man hanterar svaren.