Vägen framåt

Kompetensförsörjningsbehovet inom kommuner är inom de närmaste åren mycket hög. Samtidigt finns det många personer som av olika skäl inte kommer in på arbetsmarknaden och utifrån deras förutsättningar är möjligheterna i nuläget små att nå ett arbete. En av anledningarna är att kvalifikationerna och de formella kraven är för höga i förhållande till de förutsättningar och den specifika kompetens som finns hos de som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden. Det finns ett stort antal enskilda insatser för personer som står långt utanför arbetsmarknaden men det saknas en långsiktig samordnad insats över tid, och där personer under en längre period kan få en stegförflyttning utifrån sina förutsättningar och förmåga. Vi vill utveckla ett arbetssätt med en utvecklingstrappa och där målet är en anställning och då i första hand inom kommunala välfärdsyrken. Vi möjliggör anställningar inom kommunala verksamheter genom så kallad arbetsdelning och framtagande av kompletterande tjänster som skapar arbeten med anpassade krav för målgruppen i ordinarie verksamhet.

En coach stödjer deltagaren under hela processen. Coachen samordnar insatserna genom uppföljning av arbetsträning, praktik, kontakter med myndigheter m m. Arbetet kan ske som case management eftersom många personer behöver få hjälp med det som ”skaver”  för att komma hela vägen till arbete.
Projektet pågår till och med 2021-12-31.