Ung Arena 9.0

Nio kommuner i östra och norra Skaraborg har beviljats 27 milj. i projektmedel från EU.  Syftet är att förstärka och utveckla samverkan inom och mellan kommunerna samt övriga samhällsaktörer så att ungdomar mellan 15-24 år som varken arbetar eller studerar snabbare ska finna sina vägar till arbete alternativt studier.
 
Ung Arena 9.0 är ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbunden i Östra och Norra Skaraborg , arbetsförmedlingen, försäkringskassan och nio kommuner.  Kommunerna är viktiga aktörer i projektet där gemensamma mötesplatser kommer utgöra neutrala nav för unga att vända sig till för att hamna i rätt aktiviteter så fort som möjligt för att förhindra utanförskap och förkorta tiden till studier eller arbete. De kommuner som ingår är Mariestad (projektledare), Töreboda, Gullspång, Karlsborg, Tibro, Hjo, Tidaholm, Falköping och Skövde. Varje deltagare kommer att få kontakt med en ungdomsvärd/mentor i sin kommun som finns till stöd och hjälp för att guida deltagaren genom projektet. Relationsskapande aktiviteter skapar tillit och möjlighet till individuell utveckling.
Vi kommer arbeta med metodutveckling där olika modeller, till exempel 7-20 modellen, ingår där medarbetare i kommunerna ingår i mötesplatserna. För att ge unga möjlighet till att komma i studier eller återuppta dem är fokus på att förberedas för att klara detta, det kan ske genom vårt partnerskap med folkbildningen via lokala folkhögskolor och de introduktionsutbildningar som ges vid Kanalskolan i Töreboda och TTC i Tibro. Kontinuerliga erfarenhetsutbyten kommer ske via lärandekonferenser där samverkan sker med LEVEL UP i Västra Skaraborg som arbetar med delar av målgruppen och metodutveckling som vi också eftersträvar. Vi vill förstärka och utveckla samverkan inom kommunerna och mellan kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regionala och kommunala myndigheter, lokalt arbetsliv och folkbildningen för att stärka ungas möjligheter till studier eller arbete. Genom att kombinera de resurser som finns, sammanlägga dem i mötesplatser som öppnar upp och välkomnar unga skapar vi arenor för framtiden där ingen ung hamnar utanför. Namnet Ung Arena 9.0 handlar om att skapa neutrala attraktiva arenor för unga människor att utvecklas vid i våra nio kommuner.

Kontaktpersoner
Erland Gustavsson, AME-Vux chef  Töreboda tel 076-8051524
Annica Gustavsson, Förbundschef, Samordningsförbundet Norra, tel 0708-8360019
Peter Lidström. Arbetsmarknadschef, Skövde, tel  0500-498564