Projekt U.M.A

Utbildning, mentorskap, affärsutveckling för arbetsintegrerade sociala företag. Samordningsförbunden i Östra, Västra och Norra Skaraborg delfinansierar ett projekt som drivs av Coompanion Skaraborg med ekonomiskt stöd av Skaraborgs kommunalförbund.

Syfte och målgrupp

Målsättning

Kontakt

Syftet med uppdraget är att de arbetsintegrerade sociala företagen i Skaraborg ökar sina affärer, blir mer hållbara och i högre grad oberoende. De sociala företagen skall få ökad legitimitet hos det lokala näringslivet genom att utveckla samverkan och mentorskap.

Målgrupp

  • anställda, deltagare, styrelse och ledning i arbetsintegrerade sociala företag i Skaraborg
  • lokala näringslivet, företagarföreningar och aktörer inom social ekonomi
  • nyckelpersoner som näringslivschefer, upphandlingsansvariga samt samordningsförbunden

Mål för uppdraget är

  •  att utveckla modeller för affärsutveckling och organisationen
  • att utveckla nya verksamhetsgrenar för att kunna få fler anställda och deltagare
  • att utveckla ett koncept rörande pre-rehab tjänster i Skaraborg
  • att öka kunskapen inom föreningskunskap och mötesteknik

 

Coompanion Skaraborg
http://vast.coompanion.se/