Stärka Individen

Projektägare
Kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm.

Projektperiod
Insatsen har funnits sedan år 2014 och den fortsätter under år 2020.

Bakgrund
Personer som anvisas till arbetsmarknadsenheterna har ofta varit i utanförskap under en lång tid och deltagit i många åtgärder och kräver längre insatser. Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheterna finns i Tidaholm, Falköping, Skövde, Hjo, Skövde och Karlsborg.
 
Syfte
Syftet är att kartlägga möjligheter och eventuella hinder och att stärka den enskildes möjlighet till arbete eller studier.
 
Mål

  • Minst 30 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

 
Metod
Arbetsmarknadsenheterna förbereder, kartlägger och stärker individer inför arbetsmarknaden eller fortsatta rehabiliterande insatser. Verksamheten skiljer sig lite åt i de olika kommunerna.

KONTAKTPERSONER
Eva Axelsson
Skövde Kommun
E-post

Kristian Lagerström
Karlsborg Kommun

E-post
Linda Persson
Hjo kommun
E-post

 
Mattias Gustafsson
Tibro kommun
E-post

 
 
Thina Lindberg
Tidaholm kommun
E-post

 
Peter Löfholm
Falköping kommun
E-post