Stärka Individen

MÅLGRUPP OCH METOD
Arbetslösa personer i åldern 16-65 med komplex problematik, som har behov av insatser och stöd för att ta sig närmare arbete eller studier.
Arbetsmarknadsenheter finns i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommun.


Gemensamt för målgruppen är att det finns behov av att utreda aktivitets- och funktionsförmågan eller att höja aktivitetsförmågan (pre-rehab).

Varje deltagare i rehabilitering har en  individuell handlingsplan  som grundar sig på den kartläggning som görs inledningsvis.

Varje myndighet har möjlighet att remittera individer till insatsen.

MÅLSÄTTNING
Återgång till arbete, till arbetsmarknad, mot studier eller fortsatta rehabiliteringsinsatser.

KONTAKTPERSONER
Eva Axelsson
Skövde Kommun
E-post

Kristian Lagerström
Karlsborg Kommun

E-post
 
Charlotte Warling
Hjo kommun
E-post

 
Jan Andersson
Tibro kommun
E-post

 
Thina Lindberg
Tidaholm kommun
E-post

 
Peter Löfholm
Falköping kommun
E-post