Samverkansteam SkaS

METOD

Uppdraget är en del av en större satsning på att tydliggöra sjukskrivningsprocessen för ökad patientsäkerhet inom Skaraborgs sjukhus.
Bland de aktiviteter som skall genomföras återfinns kompetenshöjande insatser i försäkringsmedicin för läkare och icke sjukskrivande personal.

MÅLSÄTTNING

Sjukskrivning skall vara en del av vård och behandling.
Ökad delaktighet för patienten i sjukskrivningsprocessen.
Ökad kvalité på läkarintyg inom Skaraborgs sjukhus.
Underlätta återgång i arbete genom förbättrad samverkan mellan Fk och SKAS

KONTAKTPERSON

Peter Larsson
E-post