Samverkan mellan SKAS och FK

Metod

Uppdraget är en del av en större satsning på att tydliggöra sjukskrivningsprocessen för ökad patientsäkerhet inom Skaraborgs sjukhus.
Bland de aktiviteter som skall genomföras återfinns kompetenshöjande insatser i försäkringsmedicin för läkare och icke sjukskrivande personal.

Målsättning

Sjukskrivning skall vara en del av vård och behandling.
Ökad delaktighet för patienten i sjukskrivningsprocessen.
Ökad kvalité på läkarintyg inom Skaraborgs sjukhus.
Underlätta återgång i arbete genom förbättrad samverkan mellan Fk och SKAS

Kontaktperson

Louise Ahlgren Fk 010-119 27 55