REHAB OCH STÖDRESURSER Hjo Kommun

Vardag, hälsa och arbete i Hjo

Syftet med detta material är att få en bild över vilka aktivitet/resurser som finns i Hjo inom områdena vardag, hälsa och arbete för personal som arbetar inom Hälso-och sjukvård, kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.