Rätt Hjälp

Syfte och mål
·Att bryta ett biståndsberoende genom att individer får rätt hjälp att komma vidare till arbete, studier eller annan lösning. 
·Att personer som uppbär ekonomiskt bistånd och på grund av ohälsa inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande samt saknar SGI ska få ett lika bra stöd i sin rehabilitering som den som är sjukskriven och uppbär sjukpenning.
 
Aktiviteter
En sjuksköterska är anställd i projektet för att stötta handläggarna på socialtjänsten. Sjuksköterskan tar del av klientens journaler hos socialtjänsten och sjukvården. Utifrån vad som framkommer på kartläggningsmötet går man vidare till olika aktiviteter beroende på den enskildes behov. Det kan exempelvis handla om SIP-möte, besök på vårdcentralen där sjuksköterskan är med, möte med Försäkringskassan, fördjupad kartläggning via AME.
 
Målgrupp
Prioriterad grupp är personer som uppburit långvarigt ekonomiskt bistånd och saknar SGI. Målgruppen omfattar också andra personer som har ekonomiskt bistånd och på grund av ohälsa inte står till arbetsmarknadens förfogande.
 
Projektägare och projekttid
Falköpings kommun ansvarar för projektet och det pågår 2019-09-01 till 2020-12-31