Promise Hjo

Projektägare
Hjo kommun
 
Projektperiod
2018-12-31–2020-12-31
 
Bakgrund
Det finns en målgrupp som står så långt ifrån arbetsmarknaden att de inte klarar av de krav som ställs på deltagarna inom befintlig Arbetsmarknadsenhet. Individerna behöver ett mer individuellt anpassat stöd med kravställande i förhållande till förmåga. De har en komplex livsproblematik.
 
Syfte
Promise Hjo är ett prerehabiliteringsprojekt och utgör första steget på vägen till självförsörjning genom arbete på den reguljära arbetsmarknaden eller studier. Idag finns ingen verksamhet i Hjo som kan erbjudas målgruppen vilket innebär att individerna passiviseras och kvarhålls i ett bidragsberoende.
 
Mål
Målen med projektet är att stärka individen att uppnå en bättre psykisk och fysisk hälsa, att stärka möjligheterna till en varaktig försörjning samt att erbjuda en meningsfull sysselsättning i ett socialt sammanhang för att på så sätt komma närmare arbetsmarknaden.
 
Metod
Aktiviteter i projektet:

  • Individuella planer för samtliga deltagare
  • Coachande samtal individuellt och i grupp
  • Skapande verkstad utifrån intresseområden
  • Olika aktiviteter kring hälsa och friskvård

De arbetsmetoder som används är: MI, lågaffektivt bemötande och 7TJUGO-metoden. Löpande intag till verksamheten kommer att tillämpas.