En väg in via AME

Målgrupp och metod

Arbetslösa personer i åldern 16-65 med komplex problematik, som har behov av insatser och stöd för att ta sig närmare arbete eller studier.
Arbetsmarknadsenheter finns i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommun.


Gemensamt för målgruppen är att det finns behov av att utreda aktivitets- och funktionsförmågan eller att höja aktivitetsförmågan (pre-rehab).

Varje deltagare i rehabilitering har en  individuell handlingsplan  som grundar sig på den kartläggning som görs inledningsvis.

Varje myndighet har möjlighet att remittera individer till insatsen.

 

Målsättning

Återgång till arbete, till arbetsmarknad, mot studier eller fortsatta rehabiliteringsinsatser.

Kontaktpersoner

Maria Holm, Skövde kommun
maria.holm@skovde.se
Irene Pettersson, Karlsborg, KUB
iren@karlsborgsutveckling.se
Pernilla Lundmark, Hjo kommun
pernilla.lundmark@hjo.se
Lenita Carlsson, Tibro kommun
lenita.carlsson@tibro.se
Christina Lindberg, Tidaholms kommun
thina.lindberg@tidaholm.se
Peter Löwholm, Falköpings kommun
peter.lofholm@falkoping.se