Implementering av Ung Arena

ESF projektet Ung Arena 9.0 som pågått i nio kommuner i Skaraborg under 36 månader implementeras. Implementeringen stöttas av Skaraborgs kommunalförbun, VGR och Samordningsförbundet Östra och Norra Skaraborg under kommande 2 år.