Hantverksstegen

Projektägare
Karlsborgs kommun
 
Projektperiod
2020-01-01–2020-12-31
 
Bakgrund
Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en arbetslivsinriktad remittering var stort och ofta blev alltför påfrestande.
Idén med att erbjuda en form av återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniverisitet visades kunna agera aktör startade en prerehabilitering med inriktning på möbel och textilhantverk. Idag remitterar omkringliggande kommuner till en 20 veckors prerehabilitering men namn Hantverkstegen där man har möjlighet att ta emot sju deltagare i en form av kontinuerligt intag.
 
Syfte
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.
 
Mål

  • Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
  • Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.

 
Metod
Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Kursen erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Att få vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa.