Hantverksstegen

Syfte och mål
Syftet är att stötta långtidssjukskrivna/ arbetslösa i Tibro kommun och kringliggande kommuner från 19 -64 år. Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Hantverkscentrum i Tibro. Det finns olika hantverk som kan väljas utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Deltagare kommer få en 20 veckorskurs med 10 deltagae/ kurs med löpande intag.
Målet är att 50 % av deltagarna ska uppnå 10 timmars aktivitetsförmåga per vecka och att 70 % av deltagarna ska uppnå bättre hälsa.
 
Målgrupp
Deltagare kan komma från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan (aktivitetsersättning eller sjukpenning), socialtjänsten eller Arbetsmarknadsenheten. 

Målgruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och har ett samverkansbehov. Det kan vara långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning eller unga med aktivitetsersättning eller de utan någon ersättningsform.