Hantverksstegen

BAKGRUND
Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Kursen erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Att få vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa.
Kursen är på 20 veckor och det är löpande intag. På Hantverkstegen finns en ansvarig person för deltagarna. Individuella handlingsplaner upprättas vid start.

Karlsborgs kommun upphandlar insatsen av Tibro Hantverksakademi och samordningsförbundet Östra Skaraborg köper sedan tjänsten av Karlsborgs kommun.


SYFTE OCH MÅL
Syftet är att stötta deltagarna att komma närmare ett eget arbete eller studier.
Målen är att:
Minst 70 % av deltagarna känner sig mer redo att kunna arbeta eller studera efter avslutad insats.
Minst 90 % av deltagarna har upplevt att de har fått stöd som har varit till stor nytta för dem.
Minst 90 % av deltagarna tycker att det finns en tillräcklig planering för vad som ska hända efter att detta stöd har upphört.