Hälsoskolan

Mål
Målet är att erbjuda en förstärkning till etableringsplanen så att den enskilde bättre kan tillgodogöra sig insatser under etableringsplanen samt i ett framtida arbete. Att förbättra hälsan, höja den fysiska förmågan och visa vägar att behålla god hälsa för målgruppen.

Målgrupp
Nyanlända som under etablering inskrivna på arbetsförmedlingen.
Tidplan för projektet
2018-01-01-2019-12-31

Kontaktperson
Eva Öfwerman, 0511-713700