Hälsoskolan

Projektägare
Bräcke Diakoni är projektägare. De gör Hälsoskolan ihop med arbetsmarknadsenheten Tidaholm och arbetsmarknadscentret Falköping. Insatsen görs under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31.

Målgrupp
Utomeuropeisk födda är målgruppen.
Syftet/målsättningen
Syftet är att förbättra hälsan, höja den fysiska förmågan och visa vägar att behålla god hälsa för målgruppen.

Metod
Hälsoskolan består av åtta tillfällen och leds av en gruppledare men olika professioner tas in för olika tema. Varje kurstillfälle har sitt eget tema. Teori blandas med praktiska inslag och diskussioner. Kursen ges på svenska men tolkas till deltagarnas modersmål. Varje träff är på tre timmar.
 
Kursens innehåll:
1 Introduktion
2 Sjuksköterska. Egenvård. Information om sjukvårdsystemet i Sverige.
3 Sjukgymnast. Samtal om fysisk och psykisk hälsa kopplat till motion och kosthållning.
    Introduktion till träning.
4 Läkare. Hur fungerar kroppen, vanliga sjukdomar, symtom och behandling.
5 Psykolog/ psykoterapeut Stress och stresshantering samband med flykt.
6 Barnmorska. Sexuell hälsa, preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, lagar.
7 Tandläkare. Tand och munhälsa, hur fungerar tandvården i Sverige (även barns tandvård)