Hälsoskolan

Projektägare
Bräcke Diakoni
 
Projektperiod
2020-01-01–2020-12-31
 
Bakgrund
Det finns en utbredd ohälsa bland nyanlända och asylsökande. Kartläggning av nyanländas hälsa visar att 18 % inskrivna på arbetsförmedlingens etableringsenhet hade hälsoproblem som gjorde att de inte kunde söka arbete. 47 % upplevde i samma studie psykisk ohälsa. Det vi ser är att på grund av denna ohälsa ställs nyanlända utanför arbetsmarknad och sysselsättning. Risk finns för stora ohälsotal i framtiden och det kommer att krävas aktiva insatser från samhället för att förhindra en ogynnsam utveckling. Därför ansökte och skapade Bräcke Diakoni en åtta veckor lång Hälsoskola som riktade sig till nyanlända under deras etableringsperiod. Hälsoskolorna kom att bli ett komplement och fördjupning till redan befintlig samhällsorientering för nyanlända under etablering.
 
Syfte
Syftet är att förbättra hälsan, höja den fysiska förmågan och visa vägar att behålla god hälsa.
 
Mål
Målet är en bättre kunskap hos utomeuropeiskt födda om olika hälso- och sjukdomstillstånd och förhoppningsvis minskat vårdbehovet hos denna grupp vilket på sikt kommer att påverka både patient och vårdgivare positivt.
 
Metod
Hälsoskolan består av åtta tillfällen och leds av en gruppledare men olika professioner tas in för olika tema. Varje kurstillfälle har sitt eget tema. Teori blandas med praktiska inslag och diskussioner. Kursen ges på svenska men tolkas till deltagarnas modersmål.

Kursens innehåll:

 1. Introduktion
 2. Sjuksköterska
  Egenvård. Information om sjukvårdsystemet i Sverige.
 3. Sjukgymnast
  Samtal om fysisk och psykisk hälsa kopplat till motion och kosthållning. Introduktion till träning.
 4. Läkare
  Hur fungerar kroppen, vanliga sjukdomar, symtom och behandling.
 5. Psykolog/psykoterapeut
  Stress och stresshantering, samband med flykt.
 6. Barnmorska
  Sexuell hälsa, preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar, lagar.
 7. Tandläkare
  Tand och munhälsa, hur fungerar tandvården i Sverige (även barns tandvård).