fördjupad samverkan

Projektägare
Tidaholms kommun
 
Projektperiod
2020-04-01–2020-12-31

Bakgrund
Arbetsmarknadsenheten (AME) i Tidaholm har senaste året fått ett ökat söktryck på deltagare som kommer från Individ- och Familjeomsorgen (IFO) och har ekonomiskt bistånd. Detta beror i sin tur på att IFO har fått ett markant ökat tryck. Det ekonomiska biståndet har ökat från omkring 6,3 miljoner kronor 2016  till 12,7 miljoner kronor som betaldes ut 2019. Ohälsan är hög bland de personer som har/söker ekonomiskt bistånd och det behöver skapas en bättre samordning med mellan Närhälsan, IFO och AME. Det finns även behov att utveckla samarbete och praktiska rutiner kring Samordnad Individuell Planering (SIP) med syftet att uppmuntra och motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning.

Mål

  • Utveckla samarbetet med Närhälsan kring SIP i syfte att uppmuntra och motivera individen att använda SIP i sin planering mot självförsörjning (indikator 1)
  • Att deltagare snabbare ska komma ur sitt utanförskap och kunna hantera arbetslivets gemensamma krav (indikator 2)
  • Fler deltagare inskrivna i projektet ska bli självförsörjande och belastningen av gemensamma trygghetssystem ska minska (indikator 3)
  • Fler deltagare inskrivna i projektet ska närma sig självförsörjning genom att gå vidare till Arbetsförmedlingen (indikator 4)

 
Metod
Att tillsammans fördjupa och utveckla SIP, samordnad individuell planering, där Tidaholms arbetsmarknadsenhet kommer att vara en central aktör i genomförandet av aktiviteter för projektets deltagare.