En väg in via AME

Målgrupp och metod

Arbetslösa personer i åldern 16-65 med komplex problematik, som har behov av insatser och stöd för att ta sig närmare arbete eller studier.
Arbetsmarknadsenheter finns i Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommun.


Gemensamt för målgruppen är att det finns behov av att utreda aktivitets- och funktionsförmågan eller att höja aktivitetsförmågan (pre-rehab).

Varje deltagare i rehabilitering har en  individuell handlingsplan  som grundar sig på den kartläggning som görs inledningsvis.

Varje myndighet har möjlighet att remittera individer till insatsen.

 

Målsättning

Återgång till arbete, till arbetsmarknad, mot studier eller fortsatta rehabiliteringsinsatser.

Kontaktpersoner

Eva Axelsson
E-post
Irene Pettersson,
Karlsborg, KUB
Pernilla Lundmark,
Hjo kommun
E-post
Lenita Carlsson,
Tibro kommun
E-post
Lenita Carlsson,
Tibro kommun
E-post
Christina Lindberg
Tidaholms kommun
E-post
Peter Löwholm
Falköpings kommun
E-post​​​​​​​