Våld i  nära relation

loading...
Rehab och stödresurser
Se vad för möjligheter det finns i kommunerna i Östra Skaraborg

Vi skapar möjligheter!
Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade och tillåtande!

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:
-Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
-Finansiera/arrangera myndighetsgemensamma utbildningar
-Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden


 

Aktuellt nu

Till AME chefer
Den 17 maj blir det en utbildningsdag i SUS med Marie Hermansson i lokal Hermods, Skövde. Utbildningen bekostas av samordningsförbundet Östra Skaraborg.
 
Grundutbildning
På förmiddagen blir det en grundkurs dvs för nya medarbetare som ska registrera i SUS. Vi går igenom:
Vad är SUS och varför SUS används
Lär oss att registrera deltagare i SUS
 
Fortsättningsutbildning
På eftermiddagen blir det utbildning för medarbetare som har vana att registrera i SUS. Vi går igenom:
Tips och idéer ges om registrering
Vi lär oss att ta ut rapporter ur systemet
 
Anmälan senast 10 maj till samordningsförbundet Östra Skaraborg på mail: conny.haraldsson@arbetsformedlingen.se

loading...

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 
Syftet med dessa statsbidrag är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

För kommuner
Statsbidraget kan rekvireras av kommuner.
Rekvisition ska ha kommit in senast den 1 juni.

För regioner/landsting
Statsbidraget kan rekvireras av regioner/landsting.
Rekvisition ska ha kommit in senast den 1 juni

Kalendarium