Aktuellt nu

Den 17 maj blir det en utbildningsdag i SUS med
Marie Hermansson i lokal Hermods, Skövde.
Utbildningen bekostas av samordningsförbundet Östra Skaraborg.
Grundutbildning
På förmiddagen blir det en grundkurs dvs för nya medarbetare som ska registrera i SUS.
Vi går igenom:
- Vad är SUS och varför SUS används
- Lär oss att registrera deltagare i SUS
Fortsättningsutbildning
- På eftermiddagen blir det utbildning för medarbetare som har vana att registrera i SUS.
Vi går igenom:
- Tips och idéer ges om registrering
- Vi lär oss att ta ut rapporter ur systemet
 
Anmälan senast 10 maj till samordningsförbundet Östra Skaraborg på mail: Anmäl dig här >>>

Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 
Syftet med dessa statsbidrag är att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

För kommuner >>>
Statsbidraget kan rekvireras av kommuner.
Rekvisition ska ha kommit in senast den 1 juni.

För regioner/landsting >>>
Statsbidraget kan rekvireras av regioner/landsting.
Rekvisition ska ha kommit in senast den 1 juni

Kalendarium