Har du en ide?
Hör av dig till oss om du har en idé om en samverkansinsats!
Läs mer eller kontakta oss

Kartläggning av rehab och stödreurser i  kommunerna i östra Skaraborg.  

Våld i nära relation, kontaktpersoner och information.

Material från utbildningen 11 december.

Välkommen!

Vi skapar möjligheter!
Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade och tillåtande!

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:

Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
Finansiera/arrangera myndighetsgemensamma utbildningar

Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden

Kalendarium