Välkommen Jennie Malm Georgsson!
 Jennie arbetar sedan 18 juni som processledare avseende Våld i nära relation hos Samordningsförbunden i Östra Skaraborg

KUR-utbildningar 2018
Nu finns inbjudningar till föreläsningar för parterna med Åsa Kadowaki. Anmäl er här eller genom att klicka på bilden nedan

KUR-utbildningar 2018

Sjuksköterskor, personal inom psykisk hälsa, rehabiliterings-koordinatorer och rehabiliteringspersonal ges möjlighet att få konsultera
Åsa Kadowaki i salutogent förhållningssätt. (anmäl genom att klicka här eller på inbjudan nedan)

Samordningsförbunden
erbjuder även i år läkare
i primärvården
kollegial konsultations
handledning utifrån medicinsk bedömning,
diagnostik, beslutsfattande och professionellt
förhållningssätt. Klicka på bilden eller här för att anmäla dig.

Välkommen!

Vi skapar möjligheter!
Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara och utveckla individens förmågor genom att sätta individen i fokus och vara nytänkande, engagerade och tillåtande!

Samordningsförbundet Östra Skaraborg finansieras gemensamt av Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Falköping och Tidaholms kommuner, Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs uppgift är att bidra till att ingående myndigheter kan utveckla sina verksamheter så att människors behov av samordnade rehabiliteringsinsatser tillgodoses.

Detta gör vi genom att:
-Finansiera samverkansprojekt och metodutveckling
-Finansiera/arrangera myndighetsgemensamma utbildningar
-Påverka och uppmärksamma parterna på möjliga utvecklingsområden

 

Har du en ide?
Hör av dig till oss om du har en idé om en samverkansinsats!
Läs mer eller kontakta oss

Kartläggning av rehab och stödreurser i  kommunerna i östra Skaraborg.  

Kalendarium